Chrome và Firefox chặn trang Torrent Kickass

Một vài giờ gần đây người sử dụng Chrome và Firefox không thể truy cập vào trang Torrent Kickass, một trong những website chia sẻ Torrent lớn nhất thế giới. Thay vào website Kickass như mọi khi, bây giờ người dùng nhận được thông tin cảnh báo từ trình duyệt như dưới đây:

Đọc tiếp