Microsoft muốn Xbox 360 game chạy được trên PC

Gần đây, Microsoft cho biết họ đang mang game Xbox 360 lên Xbox One. Một số tựa game Xbox 360 hiện đã chơi được trên Xbox One. Chưa dừng ở đó Microsoft đang lên kế hoạch mang game Xbox 360 lên cả hệ máy PC.

Đọc tiếp