#iPhone
Apple thua kiện đại học Wisconsin, đối mặt với thiệt hại lên đến 862 triệu đô

Apple Inc có thể phải bồi thường thiệt hại lên đến 862 triệu đô sau khi ban bồi thẩm Mỹ vào thứ ba phát hiện công ty sử dụng công nghệ thuộc sở hữu của trường đại học Wisconsin-Madison trong các chip được tìm thấy ở nhiều chip iPhone và iPad mà không có được sự cho phép.

Ban bồi thẩm tại Madison, Wisconsin cho biết bằng sáng chế của Hội nghiên cứu cựu sinh viên Wiconsin (Wisconsin Alumni Research Foundation - WARF) nhằm cải thiện hiệu quả xử lý, là hoàn toàn hợp lệ. Phiên tòa tiếp theo sẽ bắt đầu xác định Apple phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu.

Đọc tiếp